URLを変更しました。

朝 鮮 史 研 究 会 の ペ ー ジはここをクリックしてください。


「戦後日本における朝鮮史文献目録」(データベース版)は、ここをクリック
                                                             水野直樹  mizna@zinbun.kyoto-u.ac.jp